New users please register to book courses.
Existing users please Login

To Book a Course please visit the CPD Courses Page

Tá sé mar aidhm ag Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí agus gach comhpháirtí oideachais ábhartha eile laistigh de cheantar Iarthar Chorcaí a chur chun cinn trí cheannaireacht agus treoir straitéiseach a sholáthar ar aon dul le polasaithe agus cleachtais faofa na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le contanam na foghlama san oideachas.

The aim of the West Cork Education Support Centre is to promote the continuing professional development of teachers and all other relevant educational partners within the West Cork area by providing strategic leadership and direction in line with approved Department of Education and Skills policies and practices with regard to the continuum of learning in education.

 • ÁISEANNA NUA DO GACH IMEACHT

  MODERN FACILITIES FOR ALL EVENTS

Áiseanna | Facilities

Cuireann Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí áiseanna ar fáil chun oiliúint a chur ar fáil chomh maith le seomraí cruinnithe a bheith ar fáil chun freastal ar ghrúpaí éagsúla.

The West Cork Education Support Centre provides facilities for the delivery of training in addition to the availability of meeting rooms to accommodate a number of size options.

Breis eolais faoinár n-áiseanna | Read more about our facilities

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOÉ (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

CLÁRAIGH DON NUACHTLITIR | SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Seoladh
Address

IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ
West Cork Education Support Centre
AN CHEARNÓG
The Square
DÚN MÁNMHAÍ
Dunmanway
CO. CHORCAÍ
Co Cork

P47 FH27


 • GUTHÁN Phone 1:
   +353 (23) 8856756
 • GUTHÁN Phone 2:
   +353 (23) 8856757
 • FACS Fax:
  +353 (23) 8856752
 • RPHOST Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.