• Home

WCECW128 Meitheal A leadership development programme for principals with a minimum of five years’ experience

Meitheal is a participant-led leadership development programme that is responsive to the individual professional Meitheal is a participant-led leadership development programme that is responsive to the individual professional needs of school principals. It draws upon the skills and techniques associated with coaching. A skilled facilitator works collaboratively with small groups (4 – 6 participants) using a developmental model to enhance leadership skills.

The Meitheal programme runs over a two-year period. The group typically meets each year for four sessions lasting approximately two hours. Each group will agree the date and time of these sessions. During 2020-202 1the programme will begin online but will revert to face to face if this option become available

.Mutual trust and confidentiality form the basis of the programme.

The programme is underpinned by literature and research in the following areas:

● Social network theory

● Professional learning communities and communities of practice

Information meetings for prospective participants will be held online in November in collaboration with local Education Centres. These will be facilitatedby the Education Centre Director, a PDST facilitator and a participant on the programme.

A LINK WILL BE SENT TO ALL REGISTERED PARTICIPANTS PRIOR WEBINARS
Please check your Spam folder if you do not receive it in your Inbox

Clár forbartha faoi threoir na rannpháirtithe is ea Meitheal a fhreagraíonn do riachtanais ghairmiúla aonairClár forbartha faoi threoir na rannpháirtithe is ea Meitheal a fhreagraíonn do riachtanais ghairmiúla aonairpríomhoidí scoile. Tarraingíonn sé ar na scileanna agus na teicnící a bhaineann le cóitseáil. Oibríonn éascaitheoiroilte go comhoibritheach le grúpaí beaga (idir ceathrar agus seisear rannpháirtithe) agus samhail forbartha áhúsáid chun scileanna ceannaireachta a bhreisiú.

Ritheann an clár Meitheal thar thréimhse dhá bhliain. Buaileann an grúpa le chéile de ghnáth le haghaidh ceithresheisiún a mhaireann timpeall dhá uair an chloig. Socróidh gach grúpa dáta agus am na seisiún seo. Le linn 2020–2021, cuirfear tús leis an gclár ar líne ach fillfear ar theagmháil duine le duine arís ach an rogha sin a bheith ar fáilagainn.

Tá muinín agus rúndacht chomhthaobhach ina bhunús leis an gclár.Tá litríocht agus taighde sna réimsí seo a leanas mar bhuntaca leis an gclár:

● Teoiric an líonra shóisialta

● Pobail foghlama gairmiúla agus pobail chleachtais

 

 

 

Event Properties

Course Date 03-11-2020 3:30 pm
Event End Date 03-11-2020 4:30 pm
Registration Start Date 13-10-2020
Capacity 50
Cut off date 03-11-2020 12:30 pm
Individual Price Free
Speaker PDST
Number Hours 1
Location Online

Address

West Cork Education Centre,
The Square,
Dunmanway
Co. Cork

Eircode: P47 FH27


  • Phone 1: +353 (23) 8856756
  • Phone 2: +353 (23) 8856757
  • Fax:+353 (23) 8856752
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.